Tiềm lực và định hướng phát triển

 

Kinh nghiệm nghề nghiệp trong hoạt động vận tải của Ban Sáng lập và Lãnh đạo Công ty giúp Công ty TNHH Thành Bưởi là thương hiệu luôn đi tiên phong trong việc đầu tư phương tiện vận tải có chất lượng, cơ sở hạ tầng và phương tiện làm việc hiện đại phục vụ cho hoạt động vận tải và du lịch hướng đến sự tiện lợi nhất cho Quý khách hàng.

Với năng lực và tiềm lực hiện có, Công ty đang hướng đến hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đào tạo và bổ sung đội ngũ nhân sự làm công tác quản lý để đảm bảo mục tiêu đa dạng hóa lĩnh vực và ngành nghề hoạt động mà Công ty đang triển khai như xây dựng nhà máy thủy điện, đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ quảng cáo, xây dựng khách sạn,…. 

Để đảm bảo công tác quản lý tài chính và bảo đảm hiệu quả hoạt động SXKD, Công ty dự kiến thành lập các công ty con:

 

- Công ty cổ phần Thủy điện Thành Bưởi – tổ chức đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh điện.

 

- Công ty cổ phần Khách sạn Thành Bưởi – tổ chức quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn.

  - Phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế. 
   

                            THÀNH BƯỞI - Dịch vụ từ trái tim!