Đội ngũ IT
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  - Bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống máy chủ, máy tính trên mạng lưới hoạt động 24/24.
  - Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hoặc đột xuất máy móc thiết bị văn phòng, máy chủ, máy tính, hệ thống điện lưới, điện thoại.
  - Đào tạo, hướng dẫn nhân viên thực hiện, sử dụng phần mềm tác nghiệp theo đúng quy trình.
  - Theo dõi tạo tài khoản, khóa tài khoản, xóa tài khoản, phân quyền cho nhân viên đăng nhập hệ thống làm việc.
  - Theo dõi bảo trì, bảo dưỡng, hướng dẫn nhân viên sử dụng hệ thống máy phát điện dự phòng.
  - Theo dõi, lắp đặt, khai báo  hệ thống camera giám sát nội bộ.
  - Bơm mực máy in, thay ribbon bảo đảm hệ thống máy in luôn sẵn sàng hoạt động.
  - Hướng dẫn sử dụng, phối hợp sử dụng hệ thống định vị GPS.
  - Xử lý, ứng cứu sự cố thông tin bảo đảm hệ thống máy chủ, máy tính, điện lưới, điện thoại, mạng internet hoạt động thông suốt 24/24.
  - Cài đặt hệ thống máy tính trạm trên cơ sở bảo mật thông tin, hạn chế trò chơi, hạn chế truy cập các trang web không phục vụ cho yêu cầu công việc.
II. ĐỘI NGŨ IT
  1. IT THÀNH BƯỞI SÀI GÒN: 

      - 01 Cử nhân tin học - tốt nghiệp Đại học Khoa học Huế.
      - 01 Cử nhân tin học - Đại học Văn Lang
      - 01 Bác sỹ máy tính
2. IT THÀNH BƯỞI ĐÀ LẠT 

      - 02 Kỹ sư công nghệ thông tin - tốt nghiệp Đại học Đà Lạt