TỔNG QUAN RỪNG BÌNH THUẬN
 
I. VỊ TRÍ.

II. DIỆN TÍCH

III. ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ THỔ NHƯỠNG

IV. CÁC LOẠI CÂY RỪNG ĐÃ VÀ ĐANG TRỒNG

V. ĐƠN VỊ QUẢN LÝ RỪNG:
                    CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÀNH BƯỞI TẠI BÌNH THUẬN
13/08/2010 09:09 CH
[Trở lại]
 
Các tin khác...