04042020

Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách giá vận chuyển dịp Noel 2020 và Tết Dương lịch 2021 như sau:

Ngày tạo: 01/12/2020

Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách giá vận chuyển dịp Noel 2020 và Tết Dương lịch 2021 như sau:

CÔNG TY TNHH THÀNH BƯỞI

_______________________

 

Số: 2811-01/TB/HCNS-TB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________

 

              Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2020

   THÔNG BÁO

                V/v Áp dụng bảng giá vận chuyển Noel 2020 và Tết Dương lịch 2021

       Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách giá vận chuyển dịp Noel 2020 và Tết Dương lịch 2021 như sau:

Thời gian áp dụng

Hành Trình

Loại xe

GIÁ

Từ 0h00’ ngày 24/12/2020 đến 23h59’ ngày 26/12/2020 và từ 0h00’ ngày 31/12/2020 đến 23h59’ ngày 02/01/2021 Dương lịch

 

HCM -> Đức Trọng, Đà Lạt

Giường nằm

230.000

Giường nằm 34

270.000

Ghế nằm

290.000

Phòng nằm

360.000

Từ 0h00’ ngày 24/12/2020 đến 23h59’ ngày 26/12/2020 và từ 0h00’ ngày 31/12/2020 đến 23h59’ ngày 02/01/2021 Dương lịch

 

HCM -> Định Quán, Phương Lâm, Madagui, Bảo Lộc, Di Linh

Giường nằm

210.000

Giường nằm 34

250.000

Ghế nằm

250.000

Phòng nằm

360.000

Từ 0h00’ ngày 27/12/2020 đến 23h59’ ngày 28/12/2020 và từ 0h00’ ngày 02/01/2021 đến 23h59’ ngày 04/01/2021 Dương lịch

Đà Lạt, Đức Trong -> HCM

Giường nằm

230.000

Giường nằm 34

270.000

Ghế nằm

290.000

Phòng nằm

360.000

Từ 0h00’ ngày 27/12/2020 đến 23h59’ ngày 28/12/2020 và từ 0h00’ ngày 02/01/2021 đến 23h59’ ngày 04/01/2021 Dương lịch

Di Linh,Bảo Lộc, Madagui, Phương Lâm, Định Quán -> HCM

Giường nằm

210.000

Giường nằm 34

250.000

Ghế nằm

250.000

Phòng nằm

360.000

 

Lưu ý: Trong khoảng thời gian phục vụ Lễ (theo thời gian áp dụng được quy định như trên), đối với chặng dài Công ty chỉ áp dụng 2 mức giá, các chặng ngắn giữ nguyên.