Tuyển dụng mới
TP Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên IT làm việc tại Hồ Chi minh

Số lượng: 2
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2021

Nhân viên Tiếp nhận khách, Giao nhận hàng hóa

Số lượng: 0
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2019

Nhân viên Bán hàng

Số lượng: 0
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2019

Nhân viên Bảo vệ

Số lượng: 0
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2019

QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ

Số lượng: 0
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2019
TP Đà Lạt

NHÂN VIÊN NAM NHẬN HÀNG

Số lượng: 4
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2019

BỐC XẾP HÀNG HÓA, CHẤT HÀNG

Số lượng: 20
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2019

NHÂN VIÊN NAM RỬA XE

Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2019

NHÂN VIÊN TẠP VỤ

Số lượng: 4
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2019

Nhân viên Hành chính nhân sự

Số lượng: 4
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2019