Bảng giá trên chỉ áp dụng cho ngày thường 

 

TIN TỨC
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỤC VỤ ĐI LẠI TRONG DỊP NOEL VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2020

Để phục vụ đi lại trong dịp Noel và Tết Dương Lịch 2020, Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian, địa điểm liên hệ và nhận phiếu thông tin (PTT), cụ thể như sau:
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN VÉ ĐI LẠI TRONG DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 NĂM 2019

Để phục vụ đi lại trong dịp Lễ Quốc Khánh 02/9 năm 2019, Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian, địa điểm bán vé tuyến Tp Hồ Chí Minh – Cần Thơ và tuyến Cần Thơ – Đà Lạt như sau:
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỤC VỤ ĐI LẠI TRONG DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 NĂM 2019

Để phục vụ đi lại trong dịp Lễ Quốc Khánh 02/9, Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian, địa điểm liên hệ và nhận phiếu thông tin (PTT), cụ thể như sau:
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN VÉ ĐI LẠI TRONG DỊP LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2019

Để phục vụ đi lại trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2019, Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian, địa điểm bán vé tuyến Tp Hồ Chí Minh – Cần Thơ và tuyến Cần Thơ – Đà Lạt như sau:
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỤC VỤ ĐI LẠI TRONG DỊP LỄ 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05 NĂM 2019

Để phục vụ đi lại trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2019, Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian, địa điểm liên hệ và nhận phiếu thông tin (PTT), cụ thể như sau:
 
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019

Công ty TNHH Thành Bưởi xin thông báo đến Quý khách hàng bảng giá cước vận chuyển Tết Nguyên Đán 2019 như sau:
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN VÉ ĐI LẠI TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019

Để phục vụ đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán năm Kỷ Hợi 2019, Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian, địa điểm bán vé tuyến Tp Hồ Chí Minh – Cần Thơ và Tp Cần Thơ – Đà Lạt như sau: