TIN TỨC
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỤC VỤ ĐI LẠI NHÂN DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2017

Để phục vụ đi lại trong dịp Tết Dương Lịch 2017, Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian, địa điểm liên hệ và nhận phiếu thông tin (PTT), cụ thể như sau:
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN VÉ ĐI LẠI TRONG DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 NĂM 2016 TUYẾN TP HCM-CẦN THƠ

Để phục vụ đi lại trong dịp Lễ Quốc Khánh 02/9 năm 2016, Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian, địa điểm bán vé tuyến Tp Hồ Chí Minh – Cần Thơ như sau:
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỤC VỤ ĐI LẠI TRONG DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 NĂM 2016

Để phục vụ đi lại trong dịp Lễ Quốc Khánh 02/09 năm 2016, Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian, địa điểm liên hệ và nhận phiếu thông tin (PTT), cụ thể như sau:
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN VÉ ĐI LẠI TRONG DỊP LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2016 TUYẾN TP HCM-CẦN THƠ

Để phục vụ đi lại trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2016, Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian, địa điểm bán vé tuyến Tp Hồ Chí Minh – Cần Thơ như sau:
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỤC VỤ ĐI LẠI TRONG DỊP LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2016

Để phục vụ đi lại trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2016, Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian, địa điểm liên hệ và nhận phiếu thông tin (PTT), cụ thể như sau:
 
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT

Công ty TNHH Thành Bưởi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng thời gian tạm ngưng phục vụ trong dịp Tết Nguyên Đán 2016 như sau:
 
THÔNG BÁO PHỤ THU GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2016

Công ty TNHH Thành Bưởi xin thông báo đến Quý khách hàng bảng phụ thu giá cước vận chuyển Tết Nguyên Đán 2016 như sau: